Nezapomněli jste na něco?

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný. Pojďme to napravit :-)

TIP: Inspirujte se našimi novinkami

Potřebujete poradit? Navštivte náš blog

Symbolika zajíce na středověkých textiliích

V lunárním kalendáři se píše rok zajíce. Volba na první příspěvek do vznikajícího bestiáře padla přirozeně právě na něj. Vyobrazení zajíce na středověkých textiliích nepatří mezi ta typická, o to více překvapí, jak bohatá symbolika jej doprovází. Nechte se s námi unést jeho magií a božskými vlastnostmi.

zajíc králík středověký symbol

nenápadný patron příznivých událostí

rok zajíce, symbolika zajíce na látkách

Po třech extrémě náročných letech tu konečně máme rok zajíce, na který se už dávno těším. Pojí se s ním totiž samá pozitiva a životní jistoty

Zajíc jistě nekonkuruje v našich představách charismatickým a tajuplným zvířatům jako jsou lvi, fénixové a chiméry, přesto zaujímá v dávné symbolice své důležité místo a nejednou nabývá božských významů

Keltové, bohyně Ostara a velikonoční zajíček

Keltové věřili, že zajíc je ve spojení s ženským cyklem a s měsícem. Pohanská bohyně Ostara měla zajíce jako symbol plodnosti ve svém znamení pro jeho výbornou schopnost reprodukce. 

Při šíření křesťanství do pohanských zemí využili mniši již zavedených oslav jara a spojili je s křesťanským svátkem zmrtvýchvstání. 

Ve středověku byly tyto oslavy pravděpodobně ještě trochu přikrášleny – bohyně Ostara se stala kamarádkou všech dětí a pro jejich pobavení proměnila svého ptáčka v králíka, který plodil pestrobarevná vajíčka. Ty pak dávala dětem jako dárky. 

Takovéto oslavy Velikonoc jsou poprvé zmiňovány v Německu v 15.století, ale opravdovou popularitu si vysloužili až v období viktoriánské éry v Anglii. Odtud tedy svátky Velikonoc v podstatě už v takové podobě, jak je známe dnes a s jasnou symbolikou znovuzrození a plodnosti.

Detail vyšívaného taoistického kněžského roucha zobrazující měsíc, zajíce a elixír nesmrtelnosti, 17. století, Čína (zdroj: Jordan Schnitzer Museum of Art)
Měsíční zajíc vyrábí elixír nesmrtelnosti, taoistické roucho, Čína, 17. století [2]

Ctnostný bílý králík

Zatímco Keltové na západě oslavovali příchod jara a ženskou plodnost, na východě mezitím kolem zajíce vznikaly úplně jiné legendy. Zajímavé je, že jej též spojují s měsícem

Nejznámější legendou o "měsíčním zajíci" je nesporně ta čínská, kterou si řekneme hned o odstavec dál, ale není to ta nejstarší. Králíka na měsíc usadili již dávno před tím indičtí budhisté. Pro ně byl bílý zajíc reinkarnací Buddhy Šákjamuniho

Jako králík šířil mezi ostatními zvířaty ctnost a dobrotu a při příležitosti úplňku je požádal, aby žebrákům přinesli jídlo

Nášivka s bílým králíkem a čínským znakem dlouhého života „shòu“ 壽, Čína, 16.-17.století
Nášivka s bílým králíkem a čínským znakem dlouhého života „shòu“ 壽, Čína, 16.-17.století [3]

Pak si ale uvědomil, že on sám žádnou člověku poživatelnou potravu obstarat nedokáže, a tak nabídl své vlastní tělo jako maso. 

Bůh Shakra uctil králičí oběť tím, že vyryl jeho obraz do měsíce, aby lidé navždy mohli vzhlížet k symbolu zbožnosti a oběti. Kdo má hodně fantazie, nechť se v noci při úplňku zahledí a svého zajíce si najde.

měsíční zajíc vyobrazen na fragmentu textilie ze 17.století, Čína
Měsíční zajíc vyrábí elixír nesmrtelnosti, fragment textilie, Čína, 17. století [3]

Měsíční zajíc, krásná Chang-er a elixír nesmrtelnosti

V čínské mytologii se s měsíčním zajícem setkáme v legendě o neobvykle krásné dámě jménem Chang-Er (čti "čchang-e"). Jejím manželem byl bojovník a lukostřelec Houyi, jež za své činy získal elixír nesmrtelnosti

Nevíme přesně jak to bylo s láskou krásné Chang-Er ke svému lukostřelci, ale všechny verze se shodují na tom, že elixír nakonec vypila ona sama, stala se nesmrtelnou a byla vyzdvižena na měsíc, kde poznala zde již pobývajícího nefritového králíka. Ona se stala bohyní měsíce a bílý zajíc lékárníkem zodopovědným za výrobu elixíru nesmrtelnosti. 

Zajíci v oblacích Čína dynastie Ming 16.-17.století
Zajíci v oblacích, Čína, 16.-17.století [1]

Nutno dodat, že dle Japonců nefritový zajíc netluče v hmoždíři žádný kouzelný elixír, ale připravuje obyčejnou směs na měsíční koláčky – krásně zdobené pečivo, které se prodává během svátků středu podzimu. 

Nicméně nesmrtelnost a spojitost s měsícem jsou atributy, které si zajíc z těchto legend odnesl, a které s ním putovaly po hedvábné stezce do nových krajin.

Bílý měsíční zajíc vyrábějící elixír nesmrtelnosti vyšívané roucho čínského císaře dynastie Qing 18. století
Měsíční zajíc vyrábí elixír nesmrtelnosti, detail dračího roucha čínského císaře, 18. století [4]

Symbol 3 spojených zajíců z jeskyně Mogao

Na asijském kontinentě však ještě zůstaneme. Pomineme-li mýty a legendy, existují i hmatatelné důkazy o důležitosti zajíce

Díky stropním malbám třech zajíců v jeskyni Mogao, v čínské provincii Gansu nedaleko města Dunhuang, můžeme s jistotou říci, že jako symbol byl používán minimálně již v 6. století, do kterého je malba datována. 

Zajíci z jeskyně Mogao
Symbol 3 zajíců, jeskyně Mogao v Číně, 6. století [5]
Motiv tří spojených zajíců na míse z 12.století, Írán nebo Afghánistán
Motiv 3 spojených zajíců, Persie, 12. století [1]

Bohužel není jasné, co toto vyobrazení mělo reprezentovat, neboť se k němu nevážou žádné dochovalé písemné prameny. Můžeme se tedy jen domnívat, že vyobrazení zde mělo své místo díky obecnému východnímu chápání zajíce jakožto příznivého symbolu nosící štěstí a prosperitu nebo reprezentující klid a mír

Zajímavé na tomto vyobrazení tří zajíců je optický klam, kde všichni zajíci mají po dvou uších, přestože vyobrazené jsou dohromady uši jen tři.

zajíc na hedvábné stezce

Mystický symbol tří zajíců z čínské jeskyně Mogao se stal populárním a brzy se vydal na svou vlastní pouť po hedvábné stezce. Dokazují to četné nálezy této symboliky poseté po celé Asii od Turkmenistánu, přes Sýrii až po Egypt

zajíc koptská textilie 9.století Egypt
Textilie se zajícem v medailonu, Egypt, 9. století [6]
symbol zajíce Egyptské textilie
Zajíci v medailonech, bavlna, Egypt 11. století [7]

Symbol zajíce v asijských kulturách navazoval na staré budhistické a taoistické legendy. Nadále se mu přisuzují nadpřirozené a magické schopnosti a je spojován s měsícem resp. symbolikou lunárních cyklů a potažmo též s cykly ženskými

Mystická je v této souvislosti číslovka 28 – tolik dní trvá přibližně ženský cyklus, lunární cyklus i doba reprodukce zajíce. 

Zajíc začíná být chápán jako symbol plodnosti a ženskosti.

hedvábí zajíci ve křoví Čína dynastie Yuan 13.-14.století
Zajíci v křoví, Čína, 13.-14.století [8]

Tři zajíci, svatá trojice a panenka Marie

Nejčilejší ruch na hedvábné stezce byl bezesporu ve 13. století během tzv. Pax Mongolica – mongolského míru, kdy zde bylo poměrně bezpečno a obchod mezi západem a východem vzkvétal. 

Pokročilá estetika a luxusní zboží z Dálného východu se do raně středověké Evropy doslova valilo. Zajíc byl jedním z východních symbolů, který právě někdy v této době doputoval do evropského repertoáru dezénů

vyobrazení zajíce ve středověké Evropě, dřevěná krabička, 13.století
Jeden z prvních vyobrazení zajíce ve středověké Evropě, dřevěná krabička z 13.století [1]

Zajímavé je, že si tehdejší křesťanská víra nevšimla výborných reprodukčních schopností zajíců a naopak tradovala, že ke své reprodukci samce vůbec nepotřebují. Zajíc byl v křesťanství paradoxně dáván do spojitosti s neposkvrněným početím Panny Marie, s kterou byl často vyobrazován. 

Zajíci v medailonech, pravděpodobně Írán, 14.století
Zajíci v medailonech, Itálie nebo Persie, 14.století [3]

Další zajímavostí středověké křesťanské Evropy je velká popularita symbolu tří zajíců, který se sem dostal po hedvábné stezce. Možná proto, že se křesťanské víře "hodil do krámu". Dal se totiž dobře vykládat jako symbol svaté trojice

V Německu se symbol tří zajíců objevuje ve výzdobě středověkých kostelů a dokonce i heraldice měst. V Anglii a ve Francii je zase velké množství kostelů s vyřezávanými detaily třech spojených zajíců. 

Symbol tří zajíců na portálu katedrály v německém Paderbornu
Symbol tří zajíců, katedrála Paderborn, Německo [9]
symbol tří zajíců náhrobní kámen z židovského hřbitova na Ukrajině
Náhrobní kámen, židovský hřbitov, Ukrajina [10]

Nutno podotknout, že ve vrcholném středověku se již zajíci zobrazují bez výše zmíněné symboliky a setkáváme se s nimi na textiliích spíše v loveckých scénách, kde zajíc reprezentuje jednoduše hbitost a rychlost a tím pádem výzvu pro svého lovce. 

Symbol tří zajíců se objevuje později občas i v synagogách a na židovských náhrobcích od Ukrajiny po Německo. V judaismu byl tento symbol zajíců v kruhu vnímán pravděpodobně jako reprezentace věčnosti.

Zlatohlav s vyobrazením lovkyň s ulovenými zajíci, Sicílie, 12.stolet
Lovkyně se zajíci, zlatohlav, Sicílie, 12.století [11]
Žena lovící zajíce, perské hedvábí, 11.-12.století
Žena lovící zajíce, hedvábí, Persie, 11.-12.století [11]

Zajíc jako krvelačná bestie

aneb trochu středověkého humoru na závěr

Možná vás překvapí, že hrůzostrašný snímek "Králičí zabiják Caerbannog" od Monty Pythonů (pro nezasvěcené viz film Monty Python a svatý grál z roku 1975) není prvním vyobrazením zajíce jakožto krvežíznivého stvoření s „ošklivými, velkými a špičatými zuby“. Králík zabiják tu je s námi totiž již od středověku.

Kdo se někdy trochu ponořil do zkoumání detailů románských kostelů, jistě mi dá za pravdu, že středověcí umělci měli pro smysl pro humor a satiru uděláno.

Kromě architektonických detailů úsměv na tváři vykouzlí i náhled do bohatě zdobených středověkých rukopisů. Umělecky skvostné kresby plné dvojsmyslů a jinotajů skrývají ve svých detailech a méně nápadných pasážích při okraji stránek nejeden vtípek. 

středověký bestiář zajíc
Z knihy „The Breviary of Renaud de Bar“, Francie, cca 1303 [12]

Pozornost určitě upoutají výjevy zajíců v pomstychtivých, nemilosrdných a až brutálně násilných scénách, kdy jsou vyobrazováni jako chladní zabijáci. Jindy zase v komických situacích bojují na šneku. 

V reálném světě jsou zajíci kořistí lovců. Středověcí umělci však ve zdobných iniciálách a marginálních kresbách často zobrazovali "svět vzhůru nohama", kde se role obrací a nemožné se stává normou. A tak jsou zde zajíci násilní lovci, kteří trestají nemilosrdně každého, kdo se na nich dopustil zločinů.

středověký bestiář zajíc
středověký bestiář zajíc
Z knihy „Decretals of Gregory IX with gloss of Bernard of Parma“ (The Smithfield Decretals), Anglie, 1300-1340

Zdroje fotografií: [1] Metropolitní muzeum umění v New Yorku, USA [2] Jordan Schnitzer Museum of Art, USA, [3] Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York, USA, [4] Wikimedia Commons, [5] www.ancient-origins.net, [6] Brooklyn Museum, New York, USA, [7] Kelsey museum of archaeology, USA, [8] The Cleveland Museum of Art, USA, [9] Wikipedia, [10] jewish-heritage-europe.eu, [11] Friedrich Fischbach, Ornamente der Gewebe, [12] Catalogue of Illuminated Manuscripts, British Library

Komentáře(6)

Dana MALINOVÁ 21 / 5 / 2023

Krásné, komplexní a vyčerpávající pojednání na téma králík-zajíc v proměnách kultur a času, nejen na textiliích! Cca 30 let patří symbolika mezi má oblíbená témata, a tak se velice těším na další pokračování, zejména v roce ohnivého koně (2026) prosím neošidit a rozvést. Pevně věřím, že Vás bude Indie inspirovat i ohledně mého dalšího oblíbeného tvora s velkým symbolickým potenciálem, pávík bude jistě na Vašem seznamu také, ačkoli není součástí budhistického kalendáře. Děkuji za zajímavý článek! DM

1 odpověd skrýt odpovědí
Marcela 23 / 5 / 2023

Reakce na: Krásné, komplexní a vyčerpávající pojednání na téma králík-zajíc v proměnách kultur a času, nejen na textiliích! Cca 30 let patří symbolika mezi má oblíbená témata, a tak se velice těším na další pokračování, zejména v roce ohnivého koně (2026) prosím neošidit a rozvést. Pevně věřím, že Vás bude Indie inspirovat i ohledně mého dalšího oblíbeného tvora s velkým symbolickým potenciálem, pávík bude jistě na Vašem seznamu také, ačkoli není součástí budhistického kalendáře. Děkuji za zajímavý článek! DM

Mockrát děkuji za rozsáhlý komentář. Je to radost udělat si čas a ponořit se do studia symbolů a rarit s nimi spojený. moc mě to baví, a tak doufám, že si najdu čas na další tvory do našeho bestiáře. A nebojte se, u budhistických zvířat zcela jistě neskončíme. Paleta středověku je mnohem obšírnější. Myslím, že mi to vydrží do až do důchodu.

Hana BĚŤÁKOVÁ 27 / 4 / 2023

Pardon, to vyšlo hodně zavádějící, "u nás" znamená jen prostě "v ČR" a není to na textiliích, ale na zdech. :-)

Hana BĚŤÁKOVÁ 26 / 4 / 2023

Tak to bude hodně zajímavý seriál. :-) Zajíce v té poslední rovině převráceného světa najdeme i u nás na zámku v Bučovicích. :-)

1 odpověd skrýt odpovědí
Marcela 27 / 4 / 2023

Reakce na: Tak to bude hodně zajímavý seriál. :-) Zajíce v té poslední rovině převráceného světa najdeme i u nás na zámku v Bučovicích. :-)

Máte zajíce na starých textilíích na zámku? To bysem se, až někdy pojedeme kolem zastavili a seznámili.

Marcela Kunitzká 26 / 4 / 2023

Dobrý den, paní Marcelo, chtěla bych Vám vyslovit nesmírnou pochvalu a dík za tento web i celý eshop, protože jsem zatím nikde na internetu nenarazila na tak sofistikovaný prodej zboží. Tady je vidět, že vás k této činnosti nevede jen čirý zisk, ale i hluboký vztah k přírodním materiálům, látkám, historii i tvorbě oděvů jako takových. Byla to náhoda, že jsem na vás natrefila, ale od té doby si nechávám posílat emailové zprávy a informace, které zde čerpám, jsou neocenitelné. Dnešní rozbor zajíce mě přímo fascinoval, protože v dnešní době je na tohoto tvora pohlíženo, slušně řečeno, hodně spatra. Děkuji, že to, co děláte, děláte tak, jak to děláte. Prosím, vydržte. Marcela

1 odpověd skrýt odpovědí
Marcela 27 / 4 / 2023

Reakce na: Dobrý den, paní Marcelo, chtěla bych Vám vyslovit nesmírnou pochvalu a dík za tento web i celý eshop, protože jsem zatím nikde na internetu nenarazila na tak sofistikovaný prodej zboží. Tady je vidět, že vás k této činnosti nevede jen čirý zisk, ale i hluboký vztah k přírodním materiálům, látkám, historii i tvorbě oděvů jako takových. Byla to náhoda, že jsem na vás natrefila, ale od té doby si nechávám posílat emailové zprávy a informace, které zde čerpám, jsou neocenitelné. Dnešní rozbor zajíce mě přímo fascinoval, protože v dnešní době je na tohoto tvora pohlíženo, slušně řečeno, hodně spatra. Děkuji, že to, co děláte, děláte tak, jak to děláte. Prosím, vydržte. Marcela

Mockrát děkuji za váš komentář. Jsou to právě vaše zpětné vazby, které mě i ostatní v Sartoru motivují k další dobré práci. A ano, baví nás to :) Tak si držme palce, ať nás tvrdá doba nesemele a nějak to vše všichni přežijeme i na té finanční rovině. Protože dělat věci jen pro zisk, tak netěší.

26 / 4 / 2023

Dobrý den Marcelko, děkuji za zasílání Emailů,informací , akcí. Objevila jsem Vás až letos a jsem velice ráda že něco takového existuje,může se pokochat, koupit, zúčastnit se přednášek jako je Sashiko , kterého jsem se zúčastnila. Děkuji , ať se Vám daří ! Lukešová Helena

1 odpověd skrýt odpovědí
26 / 4 / 2023

Reakce na: Dobrý den Marcelko, děkuji za zasílání Emailů,informací , akcí. Objevila jsem Vás až letos a jsem velice ráda že něco takového existuje,může se pokochat, koupit, zúčastnit se přednášek jako je Sashiko , kterého jsem se zúčastnila. Děkuji , ať se Vám daří ! Lukešová Helena

Děkujeme za překrásná slova!

26 / 4 / 2023

Super článek! :O To muselo dát práce, díky!

1 odpověd skrýt odpovědí
26 / 4 / 2023

Reakce na: Super článek! :O To muselo dát práce, díky!

Děkujeme za pochvalu! Práce to bylo dost, ale dělala se s plnou radostí:) Jsme moc rádi, že se vám článek líbí.

Novinky přímo do vašeho e-mailu

Začněte odebírat náš newsletter a zůstaňte s námi v obraze. Zaručujeme, že vám budeme zasílat jen takové zajímavosti, jaké bychom dostávali rádi i my sami.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktní formulář zavřít
Načíst

Máte jakýkoli dotaz nebo problém?

(+420) 777 511 114
sartor@sartor.cz

Jazyk / Language

Měna / Currency

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.